Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Kozłowska

O kancelarii

Małgorzata KozłowskaKancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Kozłowska prowadzona jest przez radcę prawnego Małgorzatę Kozłowską – absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2015 r. Doświadczenie zawodowe oraz niezbędne umiejętności zdobyte zostały w trakcie wieloletniej praktyki, podjętej już w trakcie studiów prawniczych, wzbogaconej licznymi szkoleniami oraz uprawnieniami mediatora sądowego.

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną dla przedsiębiorców, klientów indywidualnych, spółek prawa handlowego, spółek prawa cywilnego oraz wspólnot mieszkaniowych.

Radca prawny Małgorzata Kozłowska posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw m.in. z zakresu: prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego.
W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia swoim Klientom zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowań sądowych, reprezentację przed urzędami oraz organami państwowymi i samorządowymi, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, analizę umów, przygotowywanie opinii prawnych, dochodzenie roszczeń, w tym odszkodowawczych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych zmierzających do zaspokojenia wierzyciela.

Radca prawny Małgorzata Kozłowska podchodzi do każdej sprawy w sposób indywidualny, rzetelny i z pełnym zaangażowaniem, dążąc do kompleksowego rozpoznania sytuacji prawnej i faktycznej Klienta oraz sprawnego rozwiązania jego problemów prawnych. Podstawowym założeniem współpracy z Klientem, zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym, jest budowanie wzajemnego zaufania oraz satysfakcjonującej, merytorycznej i długofalowej współpracy.

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Kozłowska współpracuje z kancelariami radcowskimi, adwokackimi, notarialnymi oraz komorniczymi oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.