Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Kozłowska

Prawo upadłościowe, układowe i restrukturyzacyjne

  • Upadłość likwidacyjna przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i prawnymi oraz upadłość z możliwością zawarcia układu,
  • Upadłość konsumencka,
  • Restrukturyzacja zobowiązań przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i prawnymi.