Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Kozłowska

Rozwody

Jako radca prawny udzielam pomocy moim Klientom w sprawach o rozwody. Orzeczenie o rozwodzie następuje wówczas, gdy sąd uzna, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to zanik więzi w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Należy pamiętać o wszystkich tych elementach decydując się na podjęcie decyzji o złożeniu pozwu.

Z uwagi na delikatny charakter takiego postępowania, zapewniam dyskrecję i poufność. Zobowiązana tajemnicą zawodową nie przekazuję informacji dotyczących sprawy szerszemu gronu i wykorzystuję je wyłącznie w związku z prowadzoną sprawą. Nie ujawniam przekazanych mi wiadomości postronny w trakcie prowadzenia postępowania, jak i po ustaniu współpracy. Pomagam moim Klientom poprzez:

  • przygotowanie i złożenie pozwu,
  • odpowiadanie na pozew,
  • przedstawienie wniosków i dowodów,
  • prowadzenie postępowania dowodowego.

Prowadzę sprawy z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Występuję w roli pełnomocnika Pozywającego, jak i Pozywanego.

Pomagam przygotować się również w kwestiach związanych z dalszym życiem i funkcjonowaniem prawnym w społeczeństwie po przeprowadzonym rozwodzie. Należy bowiem pamiętać, że pociąga to za sobą kwestie związane z rodziną oraz majątkiem. W efekcie ustania związku małżeńskiego zachodzi konieczność ustalenia opieki nad dzieckiem, kwestii alimentów, rozdzielności majątkowej. Podczas rozmów wspólnie ustalamy stosunek do wszystkich najważniejszych kwestii wymagających rozpatrzenia w związku z rozwodem.

Na konsultacje zapraszam do mojej kancelarii w Bydgoszczy.